Dane donacije u 2016.godini

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. u 2016.godini dale su ukupno 3.861,88 kn donacija slijedećim korisnicima:

Red.br. Korisnik Iznos,kn
1 Klub mladih Susajda 500,00
2 Udruga umirovljenika Grada Cresa 500,00
3 Osnovna škola Mario Martinolić Mali Lošinj 2.861,88
Ukupno 3.861,88