Donacije i sponzorstva u 2015.g.

Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o.  u 2015.g. donirale su novčana sredstva u iznosu od 2.485,80 kn slijedećim korisnicima:

Donacije i sponzorstva za razdoblje: 01.01-30.11.2015.
Red.br. KORISNIK IZNOS kn DATUM
1. Klub mladih Susajda 500.00 03.03.2015.
2. Udruga branitelja Grada Cresa 1.485.80 06.07.2015.
3. Udruga umirovljenika Cres 500.00 07.07.2015.

UKUPNO:2.485,80 kn